ด้วยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัย ของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563" วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
          โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่เว็บไซต์เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง http://www.thaiwest.su.ac.th/category/ข่าวกิจกรรม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ 061-628-4101 / 098-546-7893 โทรสาร 034-255-808 Line ID SURIC (ในเวลาราชการ)