โครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน”
ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิก
สมัคร ได้ที่ : คลิก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ตปนีย์ / วริยวัลย์ / พิชญา โทร.061-6284101 / 098-5467893 (ในเวลาราชการ) เบอร์ภายใน 216005 หรือ email : thaiwest.su@gmail.com
ลิ้งค์ข่าว
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการบรรยาย เรื่อง “การเลือกแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และกลยุทธการเพิ่มการมองเห็น ของผลงานวิจัย(Research Visibility) ”วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Editor-in-Chief วารสาร Science, Engineering and Health Studies (SEHS)
ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team
สมัครได้ที่ : คลิก
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ตปนีย์ / วริยวัลย์ / พิชญา โทร.061-6284101 / 098-5467893 (ในเวลาราชการ) เบอร์ภายใน 216005 หรือ email : thaiwest.su@gmail.com
ลิ้งค์ข่าว