ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลฯ ไปเรียบร้อยแล้วนั้น ยังมีบางตำแหน่งในบางพื้นที่ ที่มีผู้ลาออก

     ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

กำหนดการ

รายละเอียด วันที่
รับสมัคร 16-22 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 23 มีนาคม 2564
สัมภาษณ์ 25 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 29 มีนาคม 2564

โดยสามารถทำการสมัครได้ที่ลิ้งค์ : สมัคร