ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และ เครือข่ายประชาชื่น ครั้งที่ 6
"ไทย-จีน: เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน"
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)
โดยส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2565 เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หรือ ติดต่อ 02-9547300 ต่อ 432, 128, 152